Analýza za rok 2018 včetně příloh

Analýza - text:

Analýza za rok 2018 (2.88MB)

Přílohy:

Vývoj zaměstnanosti podle odvětví činnosti (CZ - NACE) (505kB)
Skladba osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním podle odvětví činnosti CZ - NACE a pohlaví (358.04kB)
Zaměstnanost podle odvětví činnosti CZ - NACE a sektorů - krajské členění (364.24kB)
Zaměstnanost v krajích podle vykonávaného zaměstnání (klasifikace CZ-ISCO) (348.74kB)
Počty zaměstnaných podle sektorů NH, podle postavení a podle vybraných skupin v členění muži a ženy (215.13kB)
Vzdělanostní struktura zaměstnaných a podle věku v členění na muže a ženy (354.37kB)
Struktura zaměstnanosti podle klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) v členění na muže a ženy (202.81kB)
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání volných pracovních míst, podíl nezaměstnaných osob (393.19kB)
Specifické podíly nezaměstnaných osob podle věku (332.11kB)
Mapy podílu nezaměstnaných osob a počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo (509.13kB)
Struktura uchazečů o zaměstnání v členění na muže a ženy - podle výše podpory, věku, vzdělání a délky evidence (tabulky) (741.02kB)
Struktura uchazečů o zaměstnání v členění na muže a ženy - podle výše podpory, věku, vzdělání a délky evidence (grafy) (218.46kB)
Pohyb počtu uchazečů o zaměstnání v roce 2018 (341.39kB)
Setřídění okresů podle průměrného podílu nezaměstnaných osob (PNO) v roce 2018, PNO a počtu uchazečů na 1 VPM k 31.12.2018 (266.32kB)
Podíl nezaměstnaných osob podle krajů ČR v letech 2005 - 2018, Regionální rozdíly v podílu nezaměstnaných osob (310.21kB)
Struktura uchazečů o zaměstnání v regionech seřazená podle podílu nezaměstnaných osob (483.27kB)
Vývoj na trhu práce (527.53kB)
Vývoj v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti (903.08kB)
Pracovní místa vytvořená v rámci APZ v jednotlivých krajích a počet podpořených osob (593.22kB)
Čerpání finančních prostředků na nástroje APZ v jednotlivých krajích (638.56kB)
Přehled poskytnuté podpory v rámci Systému investičních pobídek (SIP) (548.65kB)
Přehled poskytnuté podpory v rámci Systému investičních pobídek (SIP) podle krajů (555.36kB)
Vybrané ukazatele ESZ a plnění národních cílů Evropa 2020 - srovnání EU a ČR (608.25kB)
Vybrané strukturální ukazatele a ukazatele ESZ - srovnání členských států EU (505.54kB)
Další ukazatele trhu práce - srovnání členských států EU (402.43kB)

Ke stažení:

Vše v jednom archivu (10.33MB)