Tiskové zprávy


Jednání s Evropským parlamentem o pracovní době...

Členské státy EU pod vedením předsednictví a zástupci Evropského parlamentu se včera večer 17. března poprvé sešli na zasedání takzvaného Dohodovacího výboru.

Zjistit více

1. 3. 2009

Ministr Petr Nečas zahájí konferenci o...

Zástupci jednotlivých členských států se budou moci podělit o své zkušenosti a zároveň získat nové informace o tom, jak reagovat na vznikající problémy na trhu práce.

Zjistit více

1. 3. 2009

Ministr Petr Nečas zasedne v čele Rady pro...

Formální zasedání Rady proběhne 9. března 2009 v Bruselu. Hlavním bodem programu bude tradičně příprava jarní Evropské rady.

Zjistit více

1. 3. 2009

Ministři práce řešili zmírňování dopadů...

Rada ministrů přijala 9. března v Bruselu Klíčová poselství jarní Evropské radě. Politická debata vedená k těmto bodům se týkala převážně dopadů současné krize na zaměstnanost.

Zjistit více

1. 3. 2009

Nejvýznamnější změny v koordinaci sociálního...

Výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci dnes svým hlasováním stvrdil dohodu na znění zjednodušených pravidel pro zajištění sociálních nároků migrujících...

Zjistit více

1. 3. 2009

Nezaměstnanost v únoru 2009 stoupla na 7,4 %

V únoru 2009 se míra nezaměstnanosti zvýšila o 0,6 p. b. na 7,4 %, což je stále hodnota nižší, než byla dosažena v roce 2007 (7,7 %) a 2006 (9,1 %). Do evidence úřadů práce se v...

Zjistit více

1. 3. 2009

Projekty „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se!“

Podpora podnikům čelícím současné hospodářské krizi pomocí prostředků Evropského sociálního fondu. Ministerstvo práce a sociálních věcí přistoupilo v rámci programů ESF k...

Zjistit více

1. 3. 2009

Stanovisko místopředsedy vlády a ministra práce...

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas vyjadřuje ostrý nesouhlas s výroky pana Davida Černého na adresu prezidenta republiky. Urážky a hrubé výpady na...

Zjistit více

1. 3. 2009

V Bruselu proběhne Tripartitní sociální summit

Hlavy států a vlád a ministři zaměstnanosti sociální Troiky (ČR, Švédsko a Španělsko), předseda Evropské komise spolu s komisařem pro zaměstnanost a představitelé hlavních...

Zjistit více

1. 3. 2009

Úlevy pro plátce pojistného na sociální...

Opatření spočívají zejména v citlivém přístupu orgánů sociálního zabezpečení k plátcům pojistného na sociální zabezpečení v přechodném období krizového stavu v těch oblastech, v...

Zjistit více

1. 3. 2009

Dvanáct bodů k snahám českého předsednictví...

1. České předsednictví nenavrhuje, jak je mylně interpretováno, konkrétní změnu barcelonských cílů. Pouze se snaží nastartovat debatu. Důvod je prostý. Barcelonské cíle byly...

Zjistit více

1. 2. 2009

Jmenován nový ředitel Úřadu pro mezinárodně...

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas jmenoval na základě výsledku veřejného výběrového řízení k 1. březnu 2009 JUDr. Zdeňka Kapitána Ph.D., dosud...

Zjistit více

1. 2. 2009

Ministr Petr Nečas zahájí konferenci o...

Ministerská konference s velmi aktuálním obsahem uvítá 26. - 27. 2. v Kongresovém centru Praha řadu významných řečníků státního a soukromého sektoru, akademické sféry a...

Zjistit více

1. 2. 2009

Ministři pro rodinu: Je třeba reflektovat zájem...

Velmi plodná a korektní diskuse ukázala, že členské státy považují debatu na témata péče o děti za velmi žádoucí.

Zjistit více

1. 2. 2009

Nezaměstnanost v lednu 2009 stoupla na 6,8 %

V lednu docházelo vždy k nárůstu nezaměstnanosti z důvodu sezónních vlivů, ale v letošním roce je nárůst míry nezaměstnanosti do značné míry ovlivněn celkovou ekonomickou...

Zjistit více

1. 2. 2009

Posilování konkurenceschopnosti EU – potenciál...

Takový je název předsednické tématické konference, která proběhne ve dnech 26. 2. – 27. 2. v Kongresovém centru Praha. Akci zahájí svým vystoupením místopředseda vlády a ministr...

Zjistit více

1. 2. 2009

Rekordní zájem klientů o elektronické aplikace...

V pondělí 5. ledna 2009 byl zaznamenán rekordní zájem klientů o Integrovaný portál MPSV, především o problematiku zaměstnanosti. Tento zájem souvisí jednak se současnou situací...

Zjistit více

1. 2. 2009

Tripartita vyzvala kraje ke zvýšení jejich...

Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody konaná dne 19. února 2009 vyzvala kraje ke zvýšení podílu jejich rozpočtů na financování sociálních služeb ve vlastních...

Zjistit více

1. 2. 2009

Témata jako konkurenceschopnost a migrace...

Z diskuse při dvoudenní předsednické konferenci (26. – 27. 2.) v Kongresovém centru Praha vyplynulo, že většina zúčastněných považuje i v této době roli migrace a integrace v...

Zjistit více

1. 2. 2009

Účastnice projektu Výběr kvalifikovaných...

Dne 27. ledna 2009 získala účastnice projektu Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků Mgr. Viktoriya Poterya, Ph.D. z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského...

Zjistit více

1. 2. 2009