Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas se...

Dne 15. 10. 2008 se v Bruselu uskuteční setkání evropských sociálních partnerů s tvůrci evropských politik a ponese se ve znamení globální finanční krize.

Zjistit více

1. 10. 2008

Nezaměstnanost v září 2008 stagnuje dosahuje 5,3 %

Hodnota registrované míry nezaměstnanosti se v září 2008 ve srovnání se srpnem nezměnila a zůstala na úrovni 5,3 %. Počet uchazečů o zaměstnání v září ve stejném období mírně...

Zjistit více

1. 10. 2008

Publikace „Growing Unequal? Income Distribution...

Dne 21. 10. 2008 zveřejnila OECD publikaci „Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries“, připravenou ve spolupráci se statistickými experty všech 30...

Zjistit více

1. 10. 2008

Společná žádost ministrů práce zemí EU 8 o...

V současné době uplatňují přechodná omezení pro volný pohyb pracovních sil čtyři členské země Evropské unie (Německo, Rakousko, Belgie a Dánsko). Smlouva o přistoupení z roku...

Zjistit více

1. 10. 2008

Správná praxe

V úterý dne 21. října 2008 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí v Praze slavnostní vyhlášení výsledků Evropské kampaně o hodnocení rizik – soutěže Správná...

Zjistit více

1. 10. 2008

Tisková informace k přípravě návrhu nové...

o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhrazená elektrická technická zařízení)

Zjistit více

1. 10. 2008

Veřejná diskuse k novele zákoníku práce probíhá...

V souvislosti s informacemi publikovanými v některých médiích o veřejné diskusi ke koncepčním změnám zákoníku práce považujeme za nutné zveřejnit k již publikovaným faktům...

Zjistit více

1. 10. 2008

Veřejná diskuse ke koncepčním změnám zákoníku...

Ministerstvo práce a sociálních věcí uveřejňuje na internetových stránkách materiál, který je výsledkem práce expertního panelu složeného z odborníků na pracovní právo. Obsahuje...

Zjistit více

1. 10. 2008

Zástupci „Bezpečných podniků“ převzali certifikáty

21. října 2008 předali státní tajemník a náměstek ministra práce a sociálních věcí Petr Šimerka a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn v Kaiserštejnském...

Zjistit více

1. 10. 2008

„Inspirováno skutečnými příběhy“

Televizní kampaň na představení Evropského sociálního fondu. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zahajuje informační kampaň k prezentaci programů Evropského sociálního fondu...

Zjistit více

1. 10. 2008

EURES pořádá seminář pro zaměstnavatele

EURES (Evropské služby zaměstnanosti) pořádá seminář pro zaměstnavatele, jehož cílem je seznámení zaměstnavatelů s možnostmi využití služeb EURES v oblasti získávání...

Zjistit více

1. 9. 2008

Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas se v...

Ve dnech 11. - 12. září 2008 se v Paříži v rámci francouzského předsednictví v Radě EU uskuteční konference s názvem „Mobilita pracovníků.“ Jde o jednu z prvních akcí...

Zjistit více

1. 9. 2008

Místopředseda vlády a ministr práce a...

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas navštíví dne 25. září 2008 Slovenskou republiku. Důvodem návštěvy je mezinárodní konference na úrovni ministrů v...

Zjistit více

1. 9. 2008

Nemocenské pojištění od 1. 1. 2009

Od 1. ledna 2009 bude platit nový zákon o nemocenském pojištění. Úprava bude platit pro všechny pojištěnce (zaměstnance, OSVČ, příslušníky) jen v jednom zákoně (zákon č....

Zjistit více

1. 9. 2008

Nezaměstnanost v srpnu 2008 stagnuje

Počet uchazečů o zaměstnání v srpnu 2008 ve srovnání s červencem mírně vzrostl (o 2 275 tisíc). Zvýšení počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání bylo způsobeno zejména zvýšením...

Zjistit více

1. 9. 2008

Náměstek pro rozpočet a majetek Ing. Miroslav...

Náměstek ministra práce a sociálních věcí pro rozpočet a majetek Ing. Miroslav Jeník dnes oficiálně oznámil, že nastoupí na uvolněné místo poslance Poslanecké sněmovny PČR. Na...

Zjistit více

1. 9. 2008

Převod některých činností vykonávaných...

Rozhodnutím vlády ČR č. 979 byla část agendy, jež byla spojená s koordinací realizace Koncepce integrace cizinců, převedena ke dni 1.8.2008 z MPSV na MV.

Zjistit více

1. 9. 2008

Příklady dobré praxe v sociálním začleňování...

nová publikace Ministerstva práce a sociálních věcí – PŘÍBĚHY (Příběhy úspěšných projektů Evropského sociálního fondu zaměřených na podporu a integraci Romů)

Zjistit více

1. 9. 2008

Valorizace důchodů od 1. ledna 2009

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje od 1. ledna 2009 zvýšit průměrný vyplácený důchod o 330 Kč, tj. o 3,4 %. Za období leden 2008 - leden 2009 dojde po třech...

Zjistit více

1. 9. 2008

Vývoj čistých mezd zaměstnanců, dopady reformy...

Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru v roce 2008. Zároveň provedlo porovnání...

Zjistit více

1. 9. 2008