Reforma v oblasti dlouhodobé péče

Reforma č. 3: Reforma v oblasti dlouhodobé péče

Cílem reformy je řešit výzvu spočívající v roztříštěné správě a financování dlouhodobé péče a nízkém podílu komunitních a domácích služeb v Česku. Podstatou opatření je legislativní reforma, jejímž cílem bude integrace zdravotní a sociální dlouhodobé péče, zajištění stabilního systému odpovídajícího financování kvalitních dlouhodobých služeb, poskytování pobídek pro komunitní a domácí péči, umožnění přístupu soukromých poskytovatelů a zlepšení dohledu nad sociální péčí.

Harmonogram: reforma bude dokončena do 4.Q/ 2023

Investice č. 3: Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče

Cílem opatření je řešit nedostatečnou infrastrukturu sociální péče a potřebu podpořit proces přechodu ke komunitní sociální a dlouhodobé péči v České republice. Investice podpoří vybudování další infrastruktury zařízení, a to buď prostřednictvím rekonstrukcí stávajících budov, nebo prostřednictvím nové výstavby. Investice do nových kapacit přispějí k dosažení cílů v oblasti klimatu zvýšením energetické účinnosti.

Alokace: 9 mld. Kč, z toho:

  • 8,3 mld. Kč na oblast Rozvoj infrastruktury sociálních služeb péče, tedy na vznik nových kapacit komunitního charakteru a ambulantních a terénních sociálních služeb včetně zázemí, rekonstrukce stávajících kapacity;
  • 444 mil. Kč na Rozvoj infrastruktury sociálních služeb prevence a poradenství;
  • 200 mil. Kč na obnovení vozového parku – jenom vozidla na elektro a hybridní pohon.

Harmonogram: investice bude dokončena do 4.Q/2025