Přehled vzdělávacích programů

Oddělení koncepce sociálních služeb vytvořilo interaktivní přehled vzdělávacích programů v rámci celoživotního vzdělávání v sociální oblasti, který je umístěn na internetových stránkách MPSV ČR. Cílem je vytvoření informačního sytému - databáze co největšího počtu aktivit celoživotního vzdělávání v sociální oblasti.

Tato databáze by měla poskytnout veřejnosti základní a transparentní přehled informací o vzdělavatelích a vzdělávacích programech pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Součástí tohoto přehledu jsou zejména kontakty na vzdělavatele, názvy a zaměření vzdělávacích programů základní informace o kvalitě vzdělávacích programů, a to prostřednictvím strukturovaných údajů a prostřednictvím zveřejnění o udělené akreditaci. Předmětem databáze jsou údaje o vzdělavatelích, lektorech a vzdělávacích programech, které se zaměřují na celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Naplnění databáze a její aktualizace budou záviset na jednotlivých vzdělávacích institucích.

Žadatel o umístění v databázi vyplní formulář, který je umístěný na webových stránkách MPSV. Formulář obsahuje strukturu základních informací o vzdělavateli (název, adresa, telefonní kontakt, emailová adresa, webová prezentace apod.) a vzdělávacím programu (např. název, obsah, cílová skupina, kategorizace programu, místo konání, délka, akreditace, lektorské zajištění, podmínky, certifikace, cena). Vyplněný formulář žadatel odešle elektronicky správci informačního systému, který po autorizaci zveřejní zaslané údaje. Za obsah a správnost informací odpovídá žadatel. Informace bude zveřejněna po dohodnutou dobu, nejdéle 1 rok. Po uplynutí období požádá žadatel opětovně o aktualizaci informace (pokud je vzdělávací program - nabídka trvalá).