Právní předpisy

Aktuální znění zákonů a vyhlášek najdete na stránkách MV ČR ve složce Sbírka zákonů.

Poslední aktualizace: 8. 10. 2021