Pracovní setkání manažerů systému EURES

Pracovní setkání manažerů systému EURES se uskutečňuje zpravidla čtyřikrát ročně a jedno z nich se pořádá v předsednické zemi. Cílem setkání je získat informace a úkoly, týkající se dalšího rozvoje systému EURES, které manažeři implementují do svých národních systémů.

Ve dnech 4. - 5. června v Praze proběhne setkání pracovní skupiny odborníků Evropských služeb zaměstnanosti (Eures).

Úlohou Eures je usnadnit mobilitu na evropském trhu práce poskytováním služeb pracovníkům a zaměstnavatelům, kteří chtějí využít výhod práva na volný pohyb pracovníků v rámci Evropské unie.

Hlavním tématem zasedání bude situace na pracovním trhu a vliv ekonomické krize na Evropské služby zaměstnanosti v první polovině letošního roku. Účastníci budou diskutovat mimo jiné o současných trendech geografické mobility a o nabídce a poptávce na trhu práce.

Evropský koordinační úřad (EURESco) podá v rámci druhého dne zasedání informaci o evropských pracovních veletrzích Job Days a aktivitách EURES k 15. výročí systému.

V České republice přilákala letošní burza práce Job Days ( 8. – 10. dubna) 15 000 návštěvníků.

Závěry ze zasedání budou využity v rámci podpory mobility pracovníků, a to nejen v evropské dimenzi. Služby Eures by měly být rozšířeny rovněž na cizince ze třetích zemí, vše v souladu s principy flexijistoty a novými dovednostmi pro nová povolání.

Akci spolupořádá české předsednictví a Evropská komise.