Ochrana osobních údajů (GDPR)

Pokud potřebujete řešit záležitosti výhradně na téma ochrany Vašich osobních údajů, které při své činnosti zpracovává Ministerstvo práce a sociálních věcí, prosím použijte dále uvedené kontaktní údaje.

Upozorňujeme, že zde uvedené kontakty neslouží pro řešení ani konzultace otázek spadajících do agend Úřadu práce (ÚP) nebo České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Obě tyto instituce mají svůj webový portál.

Kontakt:

  • Ing. Jiří Češka
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  • Oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik
  • tel. (+420) 950 193 797, (+420) 608 120 235
  • e-mail: gdpr@mpsv.cz
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2