Neformální setkání ministrů pro rodinu + Tématická konference: „Rodičovská péče o děti a politika zaměstnanosti“

Evropští ministři odpovědní za oblast rodiny budou diskutovat o způsobech rané péče o děti v souvislosti s naplňováním tzv. Barcelonských cílů. Na setkání ministrů naváže předsednická konference na téma rodičovská péče a politika zaměstnanosti. Snahou českého předsednictví přitom bude posílit vnímání rodičovské domácí péče o malé děti jako plnohodnotného zaměstnání.