Mikrojesle

Více informací se dozvíte zde.

Co jsou to mikrojesle?

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Požadovaný provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu min. 8 hodin denně. Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby.

Mikrojesle zaručují kvalitu péče a finanční dostupnost pro všechny rodiče, kteří potřebují zajistit péči o své děti.

V mikrojeslích se poskytuje individuální výchovná péče o svěřené dítě zaměřená na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Dále se zajišťuje bezpečnost a zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena dítěte, včetně případného poskytování první pomoci. Tato péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a odpovídá věkovým a individuálním zvláštnostem dítěte.

„ Jsem velmi ráda, že se podařilo zajistit podporu pro pokračování provozu zařízení, která se osvědčila. Rodiče využívající jejich služeb se tak nedostanou do svízelné situace, jak najít vhodnou alternativu, v řadě míst navíc není k dispozici žádná jiná dostupná služba péče o nejmenší děti. Věřím, že se nám podaří mikrojesle legislativně ukotvit spolu s dětskými skupinami a připravit systém financování ze státního rozpočtu tak, aby po pilotním ověření mohly mikrojesle pokračovat dále. Naší prioritou je, aby rodiče, kteří si přejí sladit zaměstnání s rodinným životem, nemuseli překonávat často neřešitelné překážky, aby mít dítě nebylo pro nikoho handicapem,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Finanční podpora mikrojeslí z OPZ

V rámci výzvy č. 126 a 127 Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích, vyhlášené v rámci Operačního programu Zaměstnanost, byly vybrány nejlepší projekty. Na zřízení a provoz mikrojeslí bylo z Evropského sociálního fondu připraveno 140 milionů korun. Zájem o podporu byl téměř dvojnásobný, celkem 123 subjektů žádalo téměř 235 milionů korun. Celkem vzniklo 72 mikrojeslí po celé České republice v rámci finanční dotace za 131 milionů Kč. Většina zařízení bude během r. 2019 končit.

Podařilo se zajistit další finanční prostředky a v lednu 2019 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR výzvu č. 69 a 70 na podporu provozu stávajících a na vznik několika nových zařízení v celkové alokaci 224 milionů Kč. Celkem bylo podpořeno 102 projektů, z nichž vznikne 40 nových mikrojeslí. Většina nových mikrojeslí začne realizovat projekt během r. 2019.

Příjemci výzev budou nadále spolupracovat s projektem „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“, které nabízí komplexní metodické poradenství a podporu. V rámci realizace projektu budou zřizovatelé osloveni v rámci spolupráce na evaluaci. Pracovnice projektu také navštíví nově vzniklá zařízení a pro pečující osoby v mikrojeslích připravují na podzim 2019 blok 4 vzdělávacích seminářů a e- learning.

Cílem je pilotně ověřit nový systém služeb, v jejichž rámci je poskytována péče o předškolní děti, zajistit průběžné vzdělávání chův pro tato zařízení a zjistit možnosti zavedení tzv. garance místa v předškolních zařízeních pro děti od jednoho roku věku a zájem o tuto službu. Na základě tohoto pilotního ověřování bude připraven komplexní návrh nového typu služby mikrojeslí včetně návrhu pro legislativní úpravy.

V případě dotazů nás kontaktujte na mikrojesle@mpsv.cz.

Poslední aktualizace: 28. 8. 2019