Mikrojesle

Více informací se dozvíte zde.

Co jsou to mikrojesle?

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtvrtých narozenin v kolektivu maximálně čtyř dětí. Požadovaný provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu min. 8 hodin denně. Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby.

Mikrojesle zaručují kvalitu péče a finanční dostupnost pro všechny rodiče, kteří potřebují zajistit péči o své děti.

V mikrojeslích se poskytuje individuální výchovná péče o svěřené dítě zaměřená na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Dále se zajišťuje bezpečnost a zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena dítěte, včetně případného poskytování první pomoci. Tato péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a odpovídá věkovým a individuálním zvláštnostem dítěte.

Finanční podpora mikrojeslí z OPZ

V rámci výzvy č. 126 a 127 Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích, vyhlášené v rámci Operačního programu Zaměstnanost, byly vybrány nejlepší projekty. Na zřízení a provoz mikrojeslí bylo z Evropského sociálního fondu připraveno 140 milionů korun. Zájem o podporu byl téměř dvojnásobný, celkem 123 subjektů žádalo téměř 235 milionů korun. Celkem vzniklo 72 mikrojeslí po celé České republice v rámci finanční dotace za 135 milionů Kč. Většině zařízení finanční podpora z této výzvy končila během r. 2019.

Podařilo se nám ale zajistit další finanční prostředky a v lednu 2019 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR výzvu č. 69 a 70 na podporu provozu stávajících a na vznik několika nových zařízení v celkové alokaci 274 milionů Kč. Celkem bylo podpořeno 98 projektů v rámci finanční dotace 256 milionů Kč, z nichž vzniklo 36 nových zařízení. Většina nových mikrojeslí začala realizovat projekt během r. 2019 a převážná část zařízení bude v provozu do poloviny r. 2022.

Systémový projekt MPSV „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“ v letech 2016 – 2020 nabízel poskytovatelům komplexní metodické poradenství a podporu formou osobních návštěv zařízení, po e-mailové či telefonické komunikaci. Cílem projektu bylo pilotně ověřit nový systém služby, v jejímž rámci je poskytována péče o nejmenší děti, zajistit průběžné vzdělávání pečujících osob pro tato zařízení a zjistit možnosti zavedení tzv. garance místa v předškolních zařízeních pro děti od jednoho roku věku a zájem o tuto službu.

Z důvodů dopadů pandemi Covid-19 byla v listopadu 2020 závěrečná konference projektu zrušena, prezentace závěrečných výstupů jsou zveřejněny na stránkách projektu www.mikrojesle.cz.

V případě dotazů nás kontaktujte na ds@mpsv.cz

Vybrané výstupy projektu:

Poslední aktualizace: 3. 2. 2021