Mikrojesle

Více informací se dozvíte zde.

Co jsou to mikrojesle?

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtvrtých narozenin v kolektivu maximálně čtyř dětí. Požadovaný provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu min. 8 hodin denně. Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby.

Mikrojesle zaručují kvalitu péče a finanční dostupnost pro všechny rodiče, kteří potřebují zajistit péči o své děti.

V mikrojeslích se poskytuje individuální výchovná péče o svěřené dítě zaměřená na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Dále se zajišťuje bezpečnost a zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena dítěte, včetně případného poskytování první pomoci. Tato péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a odpovídá věkovým a individuálním zvláštnostem dítěte.

„Jsem velmi ráda, že se podařilo zajistit podporu pro pokračování provozu 62 stávajících zařízení, která se již osvědčila a nově vzniklo 37 nových zařízení Rodiče využívající jejich služeb se tak nedostanou do svízelné situace, jak najít vhodnou alternativu, v řadě míst navíc není k dispozici žádná jiná dostupná služba péče o nejmenší děti. Věřím, že se nám podaří mikrojesle legislativně ukotvit spolu s dětskými skupinami v rámci novely zákona o dětské skupině, ve které jsme také navrhli systém financování ze státního rozpočtu tak, aby po pilotním ověření mohly mikrojesle pokračovat dále. Naší prioritou je, aby rodiče, kteří si přejí sladit zaměstnání s rodinným životem, nemuseli překonávat často neřešitelné překážky, aby mít dítě nebylo pro nikoho handicapem,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Finanční podpora mikrojeslí z OPZ

V rámci výzvy č. 126 a 127 Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích, vyhlášené v rámci Operačního programu Zaměstnanost, byly vybrány nejlepší projekty. Na zřízení a provoz mikrojeslí bylo z Evropského sociálního fondu připraveno 140 milionů korun. Zájem o podporu byl téměř dvojnásobný, celkem 123 subjektů žádalo téměř 235 milionů korun. Celkem vzniklo 72 mikrojeslí po celé České republice v rámci finanční dotace za 135 milionů Kč. Většině zařízení finanční podpora z této výzvy končila během r. 2019.

Podařilo se nám ale zajistit další finanční prostředky a v lednu 2019 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR výzvu č. 69 a 70 na podporu provozu stávajících a na vznik několika nových zařízení v celkové alokaci 274 milionů Kč. Celkem bylo podpořeno 99 projektů v rámci finanční dotace 256 milionů Kč, z nichž vzniklo 37 nových zařízení. Většina nových mikrojeslí začala realizovat projekt během r. 2019.

Projekt „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“ nabízí poskytovatelům komplexní metodické poradenství a podporu formou osobních návštěv zařízení, po e-mailové či telefonické komunikaci. Cílem projektu je pilotně ověřit nový systém služby, v jejímž rámci je poskytována péče o nejmenší děti, zajistit průběžné vzdělávání pečujících osob pro tato zařízení a zjistit možnosti zavedení tzv. garance místa v předškolních zařízeních pro děti od jednoho roku věku a zájem o tuto službu.

Mezi výstupy projektu patří mimo jiné e-learning pro pečující osoby v mikrojeslích (spuštění podzim 2020). Závěrečná konference projektu (listopad 2020) představí finální výstupy projektu.

V případě dotazů nás kontaktujte na mikrojesle@mpsv.cz

Vybrané výstupy projektu:

Aktuální informace a výstupy projektu jsou pravidelně zveřejňovány na www.mikrojesle.mpsv.cz.

Kontakty na pracovníky projektu jsou dostupné na www.mikrojesle.mpsv.cz/index.php/kontakty/.

Projekt Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby, registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0000858 je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Poslední aktualizace: 18. 8. 2020