Zaměstnávání cizinců v rámci uzavřených memorand

Tchaj-pej – memorandum o programu pracovní dovolené pro mládež

Memorandum mezi českou ekonomickou kanceláří v Tchaj-peji a Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kanceláří, Praha bylo podepsáno 28.12.2015. Program pracovní dovolené pro mládež byl zahájen dne 18. dubna 2016.

Občanům Tchaj-wanu, kteří budou účastníky programu, je udělováno dlouhodobé vízum D/VC/27/WH s účinností od 7. 5. 2016.

Občané Tchaj-wanu - účastníci programu pracovní dovolené budou moci po dobu svého pobytu na území ČR vykonávat zaměstnání za předpokladu, že obdrží od příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR nebo pobočky hl. m. Prahy povolení k zaměstnání bez ohledu na situaci na trhu práce v souladu s § 97 písm. b.) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách:

http://www.mzv.cz/taipei/cz/viza_a_konzularni_informace/zahajeni_programu_pracovni_dovolene_mezi.html

http://www.boca.gov.tw/public/Data/63717243071.pdf

Austrálie – Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o Pilotním projektu práce a dovolené pro mládež

Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o Pilotním programu práce a dovolené pro mládež bylo podepsáno v Canberry dne 19. října 2017. Datum zahájení Pilotního programu je 1. 3. 2018.

Občanům Austrálie, kteří budou účastníky Pilotního programu práce a dovolené pro mládež, je udělováno dlouhodobé vízum D/VC/27/WH.

Občané Austrálie - účastníci Pilotního programu práce a dovolené pro mládež budou moci po dobu svého pobytu na území ČR vykonávat zaměstnání za předpokladu, že obdrží od příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR nebo pobočky hl. m. Prahy povolení k zaměstnání bez ohledu na situaci na trhu práce v souladu s § 97 písm. b.) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/pobytova_opravneni_k_pobytu_nad_90_dnu/working_holiday/informace_mzv_ustredi_o_zahajeni.html