Konference Český Krumlov, 15. - 17.10.2008

Ve dnech 15. - 17. října 2008 se v Českém Krumlově uskutečnila mezinárodní konference s názvem "Komunitární program Progress - jak jej využít v České republice?". Konference byla určena potenciálním žadatelům o finanční prostředky na projekty předkládané v rámci komunitárního programu Progress. Kromě zástupce Evropské komise se jako řečníci zúčastnili představitelé nevládních neziskových organizací i státního sektoru.