Formální zasedání Rady EPSCO

Úkolem Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) je zvýšit životní úroveň a kvalitu života občanů. A to především pomocí kvalitních pracovních míst a vysokou úrovní sociální ochrany, ochranou zdraví či spotřebitelských zájmů a zajištěním rovných příležitostí pro všechny občany Evropské unie (EU). Rada se skládá z ministrů odpovědných za zaměstnanost, sociální politiku, ochranu spotřebitele, zdraví a rovné příležitosti. Setkávají se přibližně čtyřikrát ročně.

Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) ve formaci ministrů práce a sociálních věcí zasedne pod vedením ministra Petra Šimerky v Lucemburku.

Hlavním bodem jednání bude tradičně příprava příspěvku k červnové Evropské radě, jehož tématem bude řešení dopadů současné krize na zaměstnanost. Jako východisko k diskusi ministrům poslouží hlavní poselství Summitu zaměstnanosti, který se uskutečnil 7. května v Praze. (Hlavní poselství summitu).

Na základě poselství Summitu zaměstnanosti připravila Evropská komise dvě zásadní sdělení: „Společný závazek pro zaměstnanost“ a sdělení o „Řešení dopadů stárnutí evropské populace.“

V rámci přípravy Evropské rady mají ministři sedmadvacítky přijmout rovněž závěry ke konceptu flexicurity v době krize a závěry k sociálním službám v kontextu aktivního začleňování a nových pracovních příležitostí.

Rada projedná také návrh rozhodnutí o hlavních směrech politiky zaměstnanosti členských států na rok 2009, jejichž prioritou je zajistit setrvání pracovníků v zaměstnání, zvýšit přizpůsobivost pracovníků a podniků a více investovat do vzdělávání a kvalifikací.

Předsednictví podá zprávu o pokroku ke směrnicím o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci těhotných a kojících zaměstnankyň a k antidiskriminační směrnici.

Evropská komise podá v rámci zprávy o třetí fázi přechodných opatření informaci o argumentaci Německa a Rakouska pro zachování omezení volného pohybu pracovníků na jejich pracovních trzích do roku 2011.