Evropští experti budou v Praze jednat o pravidlech sociálního zabezpečení pro migrující pracovníky

Ve dnech 11. - 12. června v Praze proběhne zasedání tzv. Administrativní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků.

Komise se věnuje především otázkám spojeným s prováděním stávajících nařízení o koordinaci sociálních systémů a nových nařízení, která mají vstoupit v platnost od 1. března 2010. Tato nařízení upravují pravidla pro zachování práv migrujících osob v oblasti sociálního zabezpečení, konkrétně důchody, dávky v nemoci a mateřství včetně zdravotní péče, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání, rodinné dávky a dávky v nezaměstnanosti.

Významným bodem jednání Administrativní komise je i přechod k elektronické výměně údajů, k němuž by v plném rozsahu mělo dojít v roce 2012.

V průběhu pražského zasedání komise bude pro potřeby informační kampaně k novým nařízením natočen krátký dokumentární film o sociálních právech osob migrujících v rámci Evropského hospodářského prostoru.

V Administrativní komisi jsou zastoupeny všechny členské země Evropské unie, Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko. Její Sekretariát tvoří zástupci Evropské komise.