Evropou bez bariér

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR chce konferencí pokračovat v diskusi o podmínkách pohybu osob se zdravotním postižením po členských státech EU, kterou zahájila v říjnu 2008 na veletrhu MEDICAL FAIR 2008 v Brně. Každá země Evropské unie má v současné době jiný soubor podpor pro osoby se zdravotním postižení. Totéž platí i pro oblast cestování po zemích EU, kdy jsou systémy podpor osob se zdravotním postižením většinou nepřenositelné. Iniciativa Národní rady osob se zdravotním postižením ČR má za cíl v rámci předsednictví České republiky Evropské unii podmínky pohybu a vyrovnávání příležitostí zmapovat, případně některé jeho prvky navrhnout ke sladění v mezinárodním měřítku. Na uvedené iniciativě Národní rady osob se zdravotním postižením ČR spolupracují i zástupci dalších členských zemí EU, především však Švédská federace osob se zdravotním postižením.

Konference se bude skládat ze čtyř tématických bloků.

  1. POHYB EVROPOU BEZ BARIÉR - Vyrovnávání příležitostí v oblasti mobility osob se zdravotním postižením
  2. EUROKLÍČ – podpora mobility osob se zdravotním postižením
  3. VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ V EVROPĚ BEZ BARIÉR
  4. STŘEDOEVROPSKÁ SKUPINA PRO INTEGRACI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Více informací: http://www.nrzp.cz/novy-clanek-936-936-936-936-936-936/