Dotační program podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností

V souladu s obsahem a cíli dokumentu Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí zvláštní dotační program, jehož účelem je podpořit seniorské a proseniorské organizace zaměřené na aktivity ve prospěch seniorů.

Seminář k dotačnímu programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí

pořádají

Seminář k dotačnímu programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti aktivit ve prospěch seniorů pro rok 2020,

který se bude konat dne

18. 6. 2019 od 10 do 14 hodin v zasedací místnosti č. 36 v budově MPSV ČR, Karlovo nám. 1, Praha 2. Registrace účastníků bude probíhat od 9:20 hodin.

V případě zájmu, posílejte své přihlášky na e-mail vua@mpsv.cz. Do e-mailu uveďte název organizace a její zástupce (za jednu organizaci lze nominovat max. 2 osoby).