Dotační program podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje k 1. listopadu 2019 nový ročník dotačního titulu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2020.

Veškeré informace jsou k dispozici v záložce s názvem DOTAČNÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2020, kterou naleznete na konci této stránky.

Dovolujeme si upozornit žadatele, aby si zkontrolovali funkčnost svých přístupových hesel do aplikace OK služby - senior. Noví žadatelé si musí zajistit si hesla do aplikace OK služby - senior. Informace o zřízení účtu a návod při řešení komplikací naleznete zde.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na vua@mpsv.cz.

Kontakty na pracovníky:
Mgr. Dominika Horáková, DiS.(dominika.horakova@mpsv.cz)
Ing. Michal Špaček (michal.spacek@mpsv.cz)

Poslední aktualizace: 30. 10. 2019