Další směřování evropských služeb zaměstnanosti v současné krizi

Pod vedením českého předsednictví a ve spolupráci s Evropskou komisí se v Praze ve dnech 25. – 26. 6. 2009 uskuteční setkání generálních ředitelů pro veřejné služby zaměstnanosti. V rámci tohoto zasedání proběhne zároveň schůzka skupiny na vysoké úrovni pro strategii Evropských služeb zaměstnanosti (EURES).

Generální ředitelé budou diskutovat především o posilování role veřejných služeb zaměstnanosti v rámci evropské strategie zaměstnanosti v současné ekonomické krizi, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Zaměří se mimo jiné na hlavní využití a zavádění principů flexicurity a proberou pracovní program evropské sítě veřejných služeb zaměstnanosti na rok 2010. Z hlediska modernizace veřejných služeb zaměstnanosti budou na programu první výsledky pracovních skupin k Novým dovednostem pro nová povolání a Novým přístupům ke geografické a profesní mobilitě.

Schůzka skupiny na vysoké úrovni pro strategii Eures bude věnována dalšímu možnému rozvoji evropských služeb zaměstnanosti po roce 2010 v kontextu evropské strategie zaměstnanosti. Diskuse bude východiskem pro přípravu konference, plánované u příležitosti 15.výročí EURES na podzim 2009.