Archiv

Institucionální podpora
Účelová podpora v programech TAČR

Řešené aktivity MPSV z minulých let, veřejné soutěže a výsledky výzkumů naleznete v informačním systém výzkumu vývoje a inovací www.rvvi.cz.