Sběr aktuálních požadavků sociálních služeb na zajištění ochranných pomůcek

Sběr aktuálních požadavků sociálních služeb na zajištění ochranných pomůcek 

MPSV aktuálně zjišťuje nepokrytou a bezprostřední potřebu ochranných pomůcek, a to zejména v sociálních službách, kde se objevila nákaza COVID-19. V případě, že ve Vaší sociální službě takový stav nastal, neváhejte vyplnit tento krátký dotazník. MPSV se díky těmto informacím dozví o Vaší potřebě a bude se snažit ji zajistit.

Uveďte, jaké ochranné pomůcky ve Vaší sociální službě chybí (údaj vždy přepočítejte na počet kusů, resp. litrů na týdenní spotřebu):

Děkujeme za vyplnění tohoto krátkého dotazníku. MPSV si velmi váží práce, kterou poskytujete. Věříme, že tyto informace nám pomohou Vám co nejrychleji v této krizové době pomoci. Tým MPSV

Text k určení Obnovit CAPTCHu
Menu