Akreditace - žádosti a průvodce

Žádost o změnu seznamu fyzických osob, které se podílejí na vzdělávání (dále jen „žádost o rozšíření lektorského týmu“)

Žádost o rozšíření lektorského týmu se využije v případě, že vzdělávací instituce z důvodu zástupu potřebuje rozšířit lektorský tým.

V případě, že vzdělávací instituce chce podat žádost o rozšíření lektorského týmu související se žádostí o akreditaci vzdělávacího programu nebo žádosti o rozšíření lektorského týmu o nichž bylo pravomocně rozhodnuto, ve které byl uveden lektor, o jehož schválení žadatel žádá na základě žádosti o rozšíření lektorského týmu. Je nutné v žádosti uvést, co bylo nového v CV lektora doplněno.

Žádost o rozšíření lektorského týmu lze podat prostřednictvím aplikace AKRIS, postup naleznete v Průvodci podáváním žádosti o akreditaci. V případě, že žádost o akreditaci, k níž se žádost o změnu lektorského týmu vztahuje, nebyla vyřizována přes aplikaci AKRIS, použijte formulář v listinné podobě „Žádost o rozšíření lektorského týmu“.

Žádost o rozšíření lektorského týmu obsahuje:

  • Název žadatele (vzdělávací instituce),
  • název konkrétního vzdělávacího programu,
  • jméno lektora a předmět výuky,
  • podpis statutárního zástupce.

Přílohou Žádosti o rozšíření lektorského týmu zaslané MPSV v listinné formě musí být (v případě, že lektor nemá profil v aplikaci AKRIS), elektronická příloha na CD [tj. scan diplomu (včetně dodatku nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce) o nejvyšším dosaženém vzdělání lektora, osvědčení o absolvovaných kurzech a CV lektora] ve formátu PDF.

U lektora je nutné prokázání odbornosti a profesních zkušeností ve vztahu k přednášenému tématu.

V případě, že lektor má již zavedený profil v aplikaci AKRIS, nemusí dokládat výše uvedené dokumenty. Na MPSV bude zaslána pouze „Žádost o RLT“ s uvedením uživatelského jména lektora v aplikaci AKRIS a podpisem statutárního zástupce vzdělávací instituce.

Formuláře „Žádosti o RLT“ podepsané statutárním zástupcem vzdělávací instituce v listinné formě + elektronické přílohy na CD zasílejte ke každému vzdělávacímu programu zvlášť (tzn., každou žádost je nutné nahrát na samostatné CD) tak, aby bylo možné jednotlivá doplnění žádostí a jednotlivé CD samostatně ukládat, a to na adresu:

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Na Poříčním právu 1/376

128 00 Praha 2

datová schránka: sc9aavg

 

 

Určeno pro vzdělávací zařízení poskytující další vzdělávání dle § 111 odst. 2 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

Odbor sociálních služeb a sociální práce MPSV vydává Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k realizaci programů dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v roce 2021 online formou (95.75 kB).

Poslední aktualizace: 5. 8. 2021