22 % K ROVNOSTI

Rozdíl mezi průměrným platem ženy a průměrným platem muže činí 7 500 Kč měsíčně. Z důvodu těchto nerovností pak rodiny přicházejí v průměru o 90 000 Kč ročně. Česká republika se ve srovnání s dalšími zeměmi EU pohybuje na třetím nejhorším místě, před Estonskem a Německem.

Průměrný rozdíl v odměňování žen a mužů v České republice činil v roce 2018 20,1 %.

22 % K ROVNOSTI je pětiletý systémový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, který je financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Zabývá se příčinami a dopady nerovného odměňování na jednotlivce, rodiny, firmy, instituce i společnost a ekonomiku jako celek. Jeho součástí jsou systémová řešení v podobě akčního plánu, řešení nerovného odměňování či návrhu legislativních opatření pro podporu zaměstnavatelů prosazujících rovné příležitosti žen a mužů.

V rámci projektu rovněž nabízíme analytický nástroj Logib, který firmám a institucím umožňuje zjistit, jak na tom s odměňováním jsou bez nutnosti sdílet citlivé informace s dalšími subjekty. Nástroj byl vyvinut ve Švýcarsku a osvědčil se i v dalších zemích. Pokud máte zájem zjistit, jak je na tom vaše organizace, zapojte se do pilotního tetování nástroje. Nástroj je vhodný pro zaměstnavatele jak z komerční, tak z veřejné sféry. Napište nám na logib@mpsv.cz.

Dalším výstupem projektu je Mzdová a platová kalkulačka. Kalkulačka čerpá z reálných dat Informačního systému o průměrném výdělku a na základě zadání profese, kraje, věku a pohlaví umožní zjistit, jaké jsou reálné výdělky a jak velký je rozdíl mezi průměrným výdělkem žen a mužů podle zadaných kritérií.

V projektu spravujeme také poradnu, jejímž prostřednictvím se každý může zeptat na cokoli k rovnému odměňování – ať už jde o konkrétní případ, zjištění nerovnosti u sebe nebo v okolí, nebo zájem o nastavení férové firemní kultury v odměňování.

K dispozici je řada odborných studií, analýz a také metodiky pro příslušné instituce, zejména Úřad práce ČR a Státní úřad inspekce práce. V projektu rovněž probíhají konference, sdílení dobrých zahraničních praxí, diskuze a tematické semináře.

Pro komplexní informaci o projektu a jeho výstupech navštivte webové stránky rovnaodmena.cz.

Vybrané výstupy projektu:

Aktuální informace a výstupy projektu jsou pravidelně zveřejňovány na www.rovnaodmena.cz.

Kontakty na pracovníky projektu jsou dostupné na www.rovnaodmena.cz/o-projektu/tym-projektu.

Sociální sítě:
facebook.com/rovnaodmena/
twitter.com/RovnaO

Projekt Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů, registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0003702 je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Fotogalerie:

náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled

Poslední aktualizace: 18. 8. 2020