2016-2022 Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb

Dne 11. 9. 2019 byl ukončen příjem žádostí do 2. výzvy programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022.

 

Dne 27. 8. 2019 byla vyhlášena 4. výzva k předkládání žádostí o dotaci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022. Příjem žádostí zahájen dne 11. 9. 2019 od 8 00 hodin.

 

Příjem žádostí pro 4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022 byl dne 11. 9. 2019 prodloužen do 15. 11. 2019.

 

Dne 18. 10. 2019 byla vyhlášena 3. výzva k předkládání žádostí o dotaci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022. Příjem žádostí zahájen dne 1. 11. 2019 od 8 00 hodin. Ukončení příjmu žádostí 6. 1. 2020.

 

Poslední aktualizace: 1. 11. 2019