17. evropská konference o sociálních službách - Kvalita a výkon v sociálních službách v Evropě

Konference představí několik klíčových otázek včetně následujících témat: Jaké systémy kvality dnes existují v různých částech Evropy a jak můžeme hodnotit jejich výsledky? Měli bychom se, v rámci stále mobilnější Evropy, spíše soustředit na společné standardy a principy? Jak se mohou ti, kdo využívají sociální služby, podílet na monitorování jejich kvality? Jaká by měla existovat rovnováha mezi náklady, výkonem a kvalitou a jak může kontrahování nebo zadávání služeb fungovat jako páka vedoucí ke zvýšení úrovně standardů a zajišťování lepších služeb lidem? Pořádající organizací této významné mezinárodní akce se sociální tématikou, která je součástí oficiálního programu českého předsednictví v Radě Evropské unie, je ESN (European Social Network) – nezávislá síť pro rozvoj sociálních služeb v Evropě. Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR), jakožto člen sítě ESN, se spolupodílí na přípravě této konference. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo nad akcí záštitu.

Více informací: http://www.esn-eu.org/app/webroot/prague/cz/