Vyúčtování mzdových nákladů VPP

Jedná se o přílohu k Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací.