Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

1. 1. 2009

„Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti – základní principy“ je dalším krokem v procesu sjednocování systému péče o ohrožené děti a je dílčím naplněním úkolů uložených Analýzou současného stavu institucionálního zajištění péče o ohrožené děti.