Počet poplatníků pojistného roste rychleji než počet důchodců

1. 10. 2005