Parametry pro výpočet důchodu v roce 2010 jsou známy

1. 9. 2009

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2008 je 23 280 Kč, přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008 pak 1,0184. Ve středu 16. září 2009 o tom rozhodla vláda. Uvedené údaje jsou nezbytné pro výpočet důchodů v roce 2010.