Oznámení cizince s modrou kartou o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení nebo změně zaměstnavatele

Přílohy k formuláři

Podává držitel modré karty na pracovišti OAMP Ministerstva vnitra v případě předčasného ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení nebo změně zaměstnavatele (§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky).
Pozor, že během prvních dvou let pobytu na území na modrou kartu je nutné o změnu pracovního zařazení nebo zaměstnavatele předem požádat Ministerstvo vnitra vyplněním formuláře žádosti o modrou kartu. Po uplynutí dvou let je dostačující tento oznamovací formulář (přičemž hlásit volné pracovní místo je vždy třeba).

On-line formulář