O podporu ze strukturálních fondů v rámci JPD 3 je zájem

1. 1. 2005