Nabídka pro poskytovatele sociálních služeb s nadstandardní praxí v oblasti řízení kvality

25. 2. 2020

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále jen „MPSV“) realizuje v rámci Operačního programu Zaměstnanost systémový projekt Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb, reg. č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219. Projekt je podpořen z finančních prostředků Evropského sociálního fondu i státního rozpočtu České republiky.