MPSV podpořilo seniory provozem Linky pomoci

6. 5. 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí se aktivně zapojilo do provozování telefonních linek nabízejících pomoc seniorům. V rámci celostátní bezplatné informační linky zřízené Ministerstvem zdravotnictví pod číslem 1212 mohli senioři pod volbou 4 své dotazy ze sociální oblasti směřovat i na pracovníky resortu práce a sociálních věcí. Smyslem této linky pro seniory bylo této nejvíce ohrožené skupině obyvatel pomoci zvládnout jejich vyšší stresovou zátěž v souvislosti s koronavirem a pomoci praktickými radami.
 

Více se dočtete v příloze