Jak nejlépe sladit práci a rodinu? Inspiraci hledáme v zahraničí

1. 11. 2013

Ministerstvo práce a sociálních věcí se díky projektu „Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě“ snaží u partnerů v zahraničí najít způsob, jak do budoucna pomoci rodinám s dětmi co nejlépe sladit pracovní a rodinný život. Na úvodní dvojdenní mezinárodní konferenci byly představeny hlavní cíle a priority projektu. Jednou z nich je možnost svobodné volby v nabídce finančně dostupných služeb péče o děti. Mezi další priority patří nastavení vyhovujících pracovních podmínek pro alespoň jednoho z rodičů. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).