Hromadná informace zaměstnavatele o zahájení / ukončení vyslání více pracovníků na území České republiky dle směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.