Doklad o výši příjmů nezaopatřeného dítěte za červenec a srpen

Informace o příloze

Tento formulář slouží jako příloha pro všechny příjmově testované žádosti o dávky státní sociální podpory a pro žádost o zvýšení u příspěvku na péči k doložení příjmu nezaopatřeného dítěte v době školních prázdnin, tj. za měsíce červenec a srpen. Doklad slouží jako příloha k Dokladu o výši čtvrtletního příjmu za 3. čtvrtletí, pokud dítě během prázdnin pracovalo.

Tiskopis se vyplňuje za každé nezaopatřené dítě v rodině, které během prázdnin pracovalo, samostatně.

Jeden doklad může sloužit současně jako příloha k několika žádostem o různé dávky.