Dohoda o zachování náhradního plnění a struktury podpor chráněných dílen

1. 3. 2011

V rámci probíhajícího připomínkového řízení zákonů sociální reformy, které bylo započato 25. 2. 2011 a mělo by být ukončeno 31. 3. 2011 se ministerstvo práce a sociálních věcí dohodlo s Chartou sociálního podnikání zastoupenou Petrem Herynkem a Národní radou zdravotně postižených zastoupenou Václavem Krásou na úpravě některých předkládaných zákonů. Předmětem jednání byl dnes zákon o zaměstnanosti, konkrétně podmínky pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením.