Ceny kvality v sociálních službách mají své letošní vítěze

1. 11. 2013

Ministerstvo práce a sociálních věcí převzalo záštitu nad soutěží o nejlepšího poskytovatele sociálních služeb v České republice – Ceny kvality v sociální péči.