2015/64407-311 Ve věci informací o veřejné zakázce „Zlepšení adresnosti a účelovosti vyplácení dávek z pojistných i nepojistných systémů, na jejichž výplatu má vliv činnost LPS“

Ve věci informací o veřejné zakázce „Zlepšení adresnosti a účelovosti vyplácení dávek z pojistných i nepojistných systémů, na jejichž výplatu má vliv činnost LPS“

2015/64407-311

Menu