2009/41434-41 Zaměstnávání OZP - náhradní plnění z EU

Zaměstnávání OZP - náhradní plnění z EU

2009/41434-41

Dotaz:

(ze dne 28. 5. 2009)

Vážení,
obracím se na Vás s následující žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ukládá zaměstnavateli zaměstnávat tzv. povinný podíl osob se zdravotním postižením ve výši 4% z celkového počtu zaměstnanců.

Ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti zakotvuje možnosti plnění povinného podílu buď formou zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pracovním poměru, nebo formou tzv. náhradního plnění povinného podílu.

Využíváme formu náhradního plnění, lze použít náhradní plnění od firem z EU - konkrétně z Německa?

Děkuji za odpověď

Odpověď odboru politiky zaměstnanosti

Vážená paní inženýrko,
obdrželi jsme Vaši žádost o poskytnutí informací dle ustanovení §14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V této souvislosti uvádíme následující.

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) má dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“) každý zaměstnavatel, který zaměstnává v pracovním poměru více než 25 zaměstnanců, ve výši povinného podílu 4% z celkového počtu zaměstnanců.

Dle ustanovení § 81 odst. 2 zákona o zaměstnanosti lze povinný podíl plnit zaměstnáváním OZP v pracovním poměru, odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou OZP, odvodem do státního rozpočtu nebo kombinací uvedených možností. Způsob plnění je tedy na rozhodnutí zaměstnavatele.

K Vašemu dotazu ohledně plnění povinného podílu odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% OZP od firem z Německa, sdělujeme následující.

Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, společnost, která poskytuje tzv. náhradní plnění má zaměstnávat více než 50% OZP z celkového počtu svých zaměstnanců, přičemž osobou se zdravotním postižením je dle ustanovení § 67 zákona o zaměstnanosti osoba která byla orgánem sociálního zabezpečení (tj. Českou správou sociálního zabezpečení nebo Okresní správou sociálního zabezpečení) uznána jako plně či částečně invalidní a dále fyzická osoba, které byla rozhodnutím úřadu práce uznána jako zdravotně znevýhodněná.

S pozdravem

Menu