Tiskové zprávy


Ministr Nečas vystoupí jménem předsednictví v...

Se čtyřmi prioritními oblastmi a s hlavními akcemi českého předsednictví seznámí v úterý 20. ledna v Bruselu ministr Petr Nečas parlamentní Výbor pro zaměstnanost a sociální věci.

Zjistit více

1. 1. 2009

Navýšení dotací na provoz sociálních služeb v...

MPSV si je vědomo obtížné situace poskytovatelů sociálních služeb a již od schválení zákona o státním rozpočtu hledá řešení, jak v dané situaci pomoci. Využitím všech rezerv v...

Zjistit více

1. 1. 2009

Neformální rada ministrů pro zaměstnanost a...

Setkání ministrů odstartuje ve čtvrtek 22. ledna v 16 hodin v Luhačovicích. Potrvá do soboty 24. ledna. Den před jeho zahájením (21.ledna) se ministr Petr Nečas v Bruselu setká...

Zjistit více

1. 1. 2009

Nezaměstnanost v prosinci stoupla na 6 %

V prosinci 2008 došlo k nárůstu registrované míry nezaměstnanosti o 0,7 p. b. na 6,0 %. Z větší části je tento nárůst způsoben tradičními sezónními vlivy (ukončení sezónních...

Zjistit více

1. 1. 2009

Novým 1. náměstkem ministra práce a sociálních...

Dne 5. ledna 2009 nastoupil do funkce 1. náměstka ministra práce a sociálních věcí pro rozpočet a majetek Ing. arch. Robin Schinko. Nahradil tak Ing. Miroslava Jeníka, který se...

Zjistit více

1. 1. 2009

Priority českého předsednictví EU pro oblast...

I. Mobilita pracovníků na trhu práce Evropské unie Omezení volného pohybu pracovníků představují zásadní překážku rozvoje jednotného vnitřního trhu a brání plnému využití...

Zjistit více

1. 1. 2009

Publikace World Migration 2008: Managing Labour...

Koncem roku 2008 byla v rámci série World Migration Reports vydána publikace World Migration 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy (Migrace ve světě...

Zjistit více

1. 1. 2009

Předsednictví odhodláno nalézt konsensus s EP...

České předsednictví je připraveno intenzívně jednat jak s představiteli Evropského parlamentu, tak s členskými zeměmi. První diskuse se členskými státy na úrovni náměstků /...

Zjistit více

1. 1. 2009

Raná péče o děti - ústřední téma setkání...

Evropští ministři odpovědní za oblast rodiny zamíří 4. a 5. února do Prahy diskutovat o způsobech rané péče o děti v souvislosti s naplňováním tzv. Barcelonských cílů. Na...

Zjistit více

1. 1. 2009

Setkání ministrů práce v Luhačovicích: mobilita...

Dnes, 23. ledna, skončila oficiální část neformálního setkání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci členských států Evropské unie. Účelem setkání bylo vyzdvihnout úlohu...

Zjistit více

1. 1. 2009

Snadnější přístup vysokoškolsky vzdělaných...

Dnem 1. 1. 2009 vstoupila ve Spolkové republice Německo v platnost legislativní úprava, která představuje další dílčí krok ke snadnějšímu přístupu občanů ČR na německý trh práce.

Zjistit více

1. 1. 2009

Transformace a sjednocení systému péče o...

„Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti – základní principy“ je dalším krokem v procesu sjednocování systému péče o ohrožené děti a je dílčím...

Zjistit více

1. 1. 2009