Reforma v oblasti dlouhodobé péče

Investice jsou určené na modernizaci a rozvoj pobytových, ambulantních a terénních služeb sociální péče a nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby.

Cílem je zkvalitnění sociální péče a podpora přechodu ke komunitní sociální a dlouhodobé péči v České republice.

Alokace: 9 miliard Kč

Harmonogram: dokončení investice do 4. čtvrtletí 2025

Poslední aktualizace: 2. 2. 2023