Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Práce a právo:

Příručka pro personální a platovou agendu

Vyhledávání v příručce

Navigace:
Obsah | Rejstřík klíčových slov

PŘÍRUČKA PRO PERSONÁLNÍ A PLATOVOU AGENDU


Příručka pro personální a platovou agendu uveřejněná na tomto portále Vás provede úskalími pracovněprávních vztahů a vedením personální agendy od výběru zaměstnance, přes vznik a trvání pracovního poměru až po jeho skončení. Příručka Vám pomůže při řešení problémů z praxe na poli odměňování i cestovních náhrad. Jistě oceníte intuitivní a praktický rejstřík klíčových slov.

V kapitole Personální agenda najdete obecné zásady stanovené pro pracovněprávní vztahy, pro účastníky pracovněprávních vztahů a popis základních pracovněprávních vztahů. Další podkapitoly pojednávají o změně a skončení pracovního poměru. Najdete zde také ustanovení týkající se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, o pracovní době a době odpočinku. Další část je věnována obecným principům překážek v práci, dovolené, péče o zaměstnance, náhrady škody, přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Konec této kapitoly je věnován odborové organizaci, právní úpravě související s pracovněprávními vztahy, osobnímu spisu zaměstnance a základní dokumentaci vedené o zaměstnanci.

V kapitole týkající se Odměňování najdete obecná ustanovení o mzdě, platu a odměnách z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, podkapitoly se zabývají příplatky a odměnami.

Kapitola Cestovní náhrady obsahuje pojednání o cestovních náhradách při tuzemské pracovní cestě, při přeložení nebo dočasném přidělení a při zahraniční pracovní cestě.

Nedílnou součástí této příručky jsou Zákony, nařízení vlády a vyhlášky, vztahující se k daným oblastem a Rejstřík klíčových slov.

Do textové části i do Rejstříku klíčových slov jsou zapracovány judikáty převážně Nejvyššího soudu, které Vám mohou poskytnout užitečné informace o tom, jak v podobných případech, jako je ten Váš, rozhodl soud.

Ať je Příručka pro personální a platovou agendu ve veřejných službách Vaší nepostradatelnou pomocnicí!

 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava
Autor: MPSV / TREXIMA, spol. s r.o.
Poslední aktualizace: 3.8.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.12. 2017 000 23:21.