Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Práce a právo:

Příručka pro personální a platovou agendu

Vyhledávání v příručce

Navigace:
Obsah | Rejstřík klíčových slov

ZÁKON č. 435/2004 Sb.

o zaměstnanosti

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 
Hlava I Předmět úpravy § 1
Hlava II Základní ustanovení § 2 - 5
Hlava III Působnost ministerstva § 6
Hlava IV Úřady práce a jejich působnost § 7, § 8
Hlava V Posuzování zdravotního stavu fyzických osob a součinnost zdravotnických zařízení při posuzování zdravotního stavu fyzických osob § 9
Hlava VI Právo na zaměstnání § 10 - 13
       

ČÁST DRUHÁ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

 
Hlava I Obecná ustanovení § 14 - 17
Hlava II Zprostředkování zaměstnání úřady práce § 18 - 21
    Zájemce o zaměstnání § 22
    Evidence zájemců o zaměstnání § 23
    Uchazeč o zaměstnání § 24, § 25
    Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání § 26
    Evidence uchazečů o zaměstnání § 27, § 28
    Ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání § 29
    Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání § 30
      § 31, § 32
    Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání  
    Volná pracovní místa § 34 - 38
Hlava III Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci § 39 - 49
    Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci § 50 - 57
Hlava IV Zprostředkování zaměstnání agenturami práce § 58 - 65
    Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu § 66
       

ČÁST TŘETÍ
ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

§ 67, § 68
    Pracovní rehabilitace § 69 - 74
    Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna § 75 - 77
    Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením § 78
    Práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s úřady práce § 79 - 84
       

ČÁST ČTVRTÁ
ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ

 
Hlava I Informační povinnost zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí § 85, § 86
    Informační povinnost zaměstnavatele § 87, § 88
Hlava II Povolení k zaměstnání cizince § 89 - 101
Hlava III Evidence občanů Evropské unie a cizinců § 102
Hlava IV Zmocnění k přijetí národních opatření v oblasti zaměstnávání § 103
       

ČÁST PÁTÁ
AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

 
Hlava I Opatření a nástroje § 104 - 107
Hlava II Rekvalifikace § 108
    Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání § 109
    Rekvalifikace zaměstnanců § 110
Hlava III Investiční pobídky § 111
Hlava IV Další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti  
    Veřejně prospěšné práce § 112
    Společensky účelná pracovní místa § 113
    Překlenovací příspěvek § 114
    Příspěvek na dopravu zaměstnanců § 115
    Příspěvek na zapracování § 116
    Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program § 117
    Poskytování příspěvků § 118, § 119
Hlava V Cílené programy k řešení zaměstnanosti § 120
       

ČÁST ŠESTÁ
VÝKON UMĚLECKÉ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ NEBO REKLAMNÍ ČINNOSTI DÍTĚTE

 
    Základní podmínky § 121
    Povolování výkonu činnosti dítěte § 122
    Obsah a časové vymezení povolení § 123
    Řízení o zákazu výkonu činnosti dítěte § 124
       

ČÁST SEDMÁ
KONTROLNÍ ČINNOST

§ 125 - 138
    Správní delikty § 139 - 141
       

ČÁST OSMÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 
Hlava I Společná ustanovení § 142 - 147
Hlava II Přechodná a závěrečná ustanovení  
    Přechodná ustanovení § 148
    Závěrečná ustanovení § 149, § 150
    Účinnost § 151
       
Příloha č. 1 zrušena zákonem č. 73/2011 Sb.  
Příloha č. 2

zrušena zákonem č. 73/2011 Sb.

 

 

Profil předpisu:

Titul původního předpisu:

Zákon o zaměstnanosti

Citace původního předpisu:

435/2004 Sb.

Částka:

143/2004 Sb.

Datum přijetí:

13. května 2004

Rozeslána dne:

23. července

Datum účinnosti:

1. října 2004

Autor: MPSV / TREXIMA, spol. s r.o.
Poslední aktualizace: 3.8.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.10. 2017 000 08:03.