Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Práce a právo:

Příručka pro personální a platovou agendu

Vyhledávání v příručce

Navigace:
Obsah | Rejstřík klíčových slov

ARCHIV právních norem

ZÁKON č. 1/1992 Sb.

o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ
PŮSOBNOST ZÁKONA

  § 1 -3
       

ČÁST DRUHÁ
MZDA A ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST

§ 4 - 15
       

ČÁST TŘETÍ
NORMOVÁNÍ PRÁCE

§ 16
       

ČÁST ČTVRTÁ
PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK

§ 17
       

ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 18 - 25

Profil předpisu:

Titul původního předpisu:

Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

Citace původního předpisu:

1/1992 Sb.

Částka:

1/1992 Sb.

Datum přijetí:

10. prosince 1991

Rozeslána dne:

16. ledna 1992

Datum účinnosti:

16. ledna 1992

Autor: MPSV / TREXIMA, spol. s r.o.
Poslední aktualizace: 3.8.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.11. 2017 000 03:11.