Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Práce a právo:

Příručka pro personální a platovou agendu

Vyhledávání v příručce

Navigace:
Obsah | Rejstřík klíčových slov

ZÁKON č. 155/1995 Sb.

o důchodovém pojištění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1 - 4
       

ČÁST DRUHÁ
ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ

 
Hlava I Okruh pojištěných osob § 5 - 7
Hlava II Podmínky účasti na pojištění  
  Díl 1 Podmínky účasti zaměstnanců a dalších skupin osob vykonávajících pracovní nebo obdobnou činnost § 8
  Díl 2 Podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných § 9, § 10
       

ČÁST TŘETÍ
ZÁKLADNÍ POJMY

 
Hlava I Doba pojištění a náhradní doba pojištění § 11 - 14
Hlava II Výpočtový základ § 15 - 19
Hlava III Další pojmy § 20 - 27
       

ČÁST ČTVRTÁ
DŮCHODY

 
Hlava I Starobní důchod  
  Díl 1 Podmínky nároku na starobní důchod § 28 - 32
  Díl 2 Výše starobního důchodu § 33 - 36
  Díl 3 Souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti § 37
Hlava II Invalidní důchod  
  Díl 1 Podmínky nároku na invalidní důchod § 38 - 40
  Díl 2 Výše invalidního důchodu § 41
  Díl 3 Invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případech § 42
Hlava III zrušeno zákonem č. 306/2008 Sb. § 43 - § 45
    zrušeno zákonem č. 24/2006 Sb. § 46 - 48
Hlava IV Vdovský a vdovecký důchod  
  Díl 1 Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod § 49, § 50
  Díl 2 Výše vdovského a vdoveckého důchodu § 51
Hlava V Sirotčí důchod  
  Díl 1 Podmínky nároku na sirotčí důchod § 52
  Díl 2 Výše sirotčího důchodu § 53
Hlava VI Společná ustanovení o důchodech  
  Díl 1 Nárok na důchod a jeho výplatu § 54 - 57
  Díl 2 Souběh nároků na důchody a jejich výplatu § 58 - 61
  Díl 3 Přeměna invalidního důchodu na starobní důchod § 61a
  Díl 4 Přechod nároku na důchody § 62, § 63
  Díl 5 Vyplácení důchodů § 64 - 66
Hlava VII Zvyšování důchodů § 67, § 67a
       

ČÁST PÁTÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

 
Hlava I Základní ustanovení § 68 - 71
Hlava II Jednotlivé druhy dávek § 72 - 98
Hlava III Základní a procentní výměra důchodů přiznaných podle předpisů platných před 1. lednem 1996 § 99 - 101
Hlava IV Účast na pojištění některých osob a hodnocení některých osob § 102 - 104
       

ČÁST ŠESTÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 105 - 110

Příloha

 

Profil předpisu:

Titul původního předpisu:

Zákon o důchodovém pojištění

Citace původního předpisu:

155/1995 Sb.

Částka:

41/1995 Sb.

Datum přijetí:

30. června 1995

Rozeslána dne:

4. srpna 1995

Datum účinnosti:

1. ledna 1996

Autor: MPSV / TREXIMA, spol. s r.o.
Poslední aktualizace: 3.8.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.10. 2017 000 13:48.