Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Práce a právo:

Příručka pro personální a platovou agendu

Vyhledávání v příručce

Navigace:
Obsah | Rejstřík klíčových slov

Rejstřík klíčových slov


A   B   Č   D   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

A

absence

absolvent

agenda

agenturní zaměstnávání

B

bezpečnost a ochrana zdraví při práci

bolest

Č

čerpání dovolené

D

dělená směna

délka dovolené

den splatnosti

diskriminace

doba odpočinku

doba rozhodná pro zařazení zaměstnance

doba trvání pracovního poměru

dodatková dovolená

dohoda o odpovědnosti za svěřené předměty

dohoda o omezení výkonu výdělečné činnosti po skončení pracovního poměru

dohoda o pracovní činnosti

dohoda o provedení práce

dohoda o rozvázání pracovního poměru

dohoda o srážkách z příjmů

dohoda o změně pracovního poměru

dohoda kvalifikační

doručování

dovolená

důležité osobní překážky

E

evidence

H

hromadné propouštění

I

informace

inventura

J

jmenování

K

katalog prací

kolektivní smlouva

kolektivní vyjednávání

konto pracovní doby

krácení dovolené

kvalifikace

kvalifikační předpoklady

L

léčení

M

mateřská dovolená

matky

mladiství

mzda

N

náhrada

náhrada škody

náhradní volno

nemoc z povolání

neomluvená nepřítomnost

neplacené volno

noční práce

O

obecný zájem

odborové orgány

odměna za pracovní pohotovost

odměňování zaměstnanců

odměny

odpočinek

odstoupení od pracovní smlouvy

odstupné

odvolání z funkce

ochranná doba

okamžité zrušení pracovního poměru

osobní překážky

osobní příplatek

osobní údaje

P

personální agenda

personální dokumenty

personální evidence

péče o dítě

plán dovolených

plat

platová evidence

platová třída

platový stupeň

platový tarif

počet zaměstnanců

posudek o pracovní činnosti

potvrzení o zaměstnání

povětrnostní vlivy

práce konané mimo pracovní poměr

práce přesčas

práce v noci

práce v sobotu a v neděli

práce ve svátek

pracovněprávní vztahy

pracovní cesta

pracovní doba

pracovní neschopnost

pracovní podmínky

pracovní pohotovost

pracovní poměr

pracovní smlouva

pracovní úraz

pracovní volno

předcházení škodám

přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

překážky v práci

přeložení do jiného místa

přerušení dovolené

přestávka ke kojení

přestávka v práci

převedení dovolené

převedení na jinou práci

příčinná souvislost

příplatek osobní

příplatek specializační pedagogického pracovníka

příplatek za rozdělenou směnu

příplatek za noční práci

příplatek za práci přesčas

příplatek za práci v sobotu a v neděli

příplatek za práci ve svátek

příplatek za práci ve ztížených a zdraví škodlivých podmínkách

příplatek za přímou pedagogickou činnost

příplatek za vedení

příplatek zvláštní

prostoje

průměrný výdělek

pružná pracovní doba

R

rodičovská dovolená

rozhodné období

S

schodek – manko

skončení pracovního poměru

splatnost mzdy nebo platu

srážky z příjmu

svěřené hodnoty

svěřené předměty

svěřené věci

Š

škoda

škoda na odložených věcech

školení

T

těhotná žena

týdenní pracovní doba

U

úpravy platových poměrů

úraz pracovní

V

věcná škoda

veřejná funkce

vnitřní předpis

vojenská služba

volba

vstupní lékařská prohlídka

výplata mzdy nebo platu

výpověď

výpovědní doba

vznik pracovního poměru

Z

zákaz práce

zákaz výpovědi

zákonná pojištění odpovědnosti za škodu

zaměstnanec

započitatelná doba praxe

zápočtový list

zastoupení

zástupci zaměstnanců

zavinění

zdraví

zkrácený pracovní úvazek

zkušební doba

změna pracovní smlouvy

ztráta na výdělku

ztráta svěřených věcí

zvláštní příplatek

Ž

ženy

Autor: MPSV / TREXIMA, spol. s r.o.
Poslední aktualizace: 3.8.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.11. 2017 000 15:55.