Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Práce a právo:

Příručka pro personální a platovou agendu

Vyhledávání v příručce

Navigace:
Obsah | Rejstřík klíčových slov

XVII. Základní dokumentace o zaměstnanci vedená zaměstnavatelem

XVII.1  Evidence přijatých a propuštěných
XVII.2  Údaje o počtu zaměstnanců

XVII.1  Evidence přijatých a propuštěných

Při zaměstnávání zaměstnanců  v pracovním poměru si zaměstnavatel zavede evidenci přijatých, kde eviduje

 • pořadové číslo přijetí

 • jméno a příjmení přijímaného zaměstnance

 • datum a místo narození zaměstnance

 • číslo občanského průkazu a rodné číslo zaměstnance

 • bydliště zaměstnance

 • dosažené vzdělání (před zapsáním zaměstnanec prokáže předložením vysvědčení příp. jiného dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání)

 • datum přijetí do pracovního poměru

V evidenci propuštěných se zaznamenává

 • pořadové číslo propuštěného zaměstnance

 • jméno a příjmení zaměstnance

 • datum skončení pracovního poměru

 • důvod skončení pracovního poměru

 • případná adresa nového zaměstnavatele.

 

 XVII.2  Údaje o počtu zaměstnanců

Počet zaměstnanců vykazuje zaměstnavatel v tzv. “evidenčním počtu zaměstnanců”. Statistika vymezuje pojem evidenční počet zaměstnanců v metodických vysvětlivkách např. ke svým čtvrtletním výkazům. Zde je uvedeno, že do evidenčního počtu zaměstnanců se zahrnují stálí i dočasní zaměstnanci, kteří jsou  v pracovním, služebním nebo členském poměru (kde součástí členství je i pracovní vztah) k zaměstnavateli.

Proto se např. do evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnují

 • ženy na mateřské dovolené,  

 • osoby na rodičovské dovolené

 • učni a studenti na provozní praxi

 • osoby pracující podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • soudci

 • členové zastupitelstev všech stupňů

 • apod.

Počet zaměstnanců v pracovním poměru vykazuje zaměstnavatel jednak v průměrném evidenčním počtu zaměstnanců, jednak v průměrném přepočteném počtu zaměstnanců v příslušných časových intervalech.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců se vypočte: součet počtu fyzických osob v jednotlivých  dnech sledovaného období včetně dnů pracovního klidu a pracovního volna se dělí plným počtem kalendářních dnů příslušného období (zpravidla měsíce). Za dny pracovního klidu se při výpočtu vezme počet zaměstnanců z předcházejícího dne.

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců má zachytit stav, kdy zaměstnavatel zaměstnává některé zaměstnance na nižší než stanovený týdenní pracovní úvazek. V tomto případě se počet zaměstnanců v jednotlivých dnech měsíce ve fyzických osobách přepočítává na počet zaměstnanců s plným pracovním úvazkem a takto získaný součet se dělí počtem kalendářních dnů sledovaného období (měsíce).

V obou případech se zaokrouhluje běžnou matematickou metodou na celá čísla (do 0,50 směrem dolů, nad 0,50 směrem nahoru).

  

Určení výše náhrady škody a způsob její úhrady Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Autor: MPSV / TREXIMA, spol. s r.o.
Poslední aktualizace: 3.8.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.11. 2017 000 02:02.