Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Práce a právo:

Příručka pro personální a platovou agendu

Vyhledávání v příručce

Navigace:
Obsah | Rejstřík klíčových slov

VIII.  Pracovní doba a doba odpočinku

VIII.8  Nepřetržitý odpočinek
VIII.8.1  Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami (§ 90)
VIII.8.2  Nepřetržitý odpočinek v týdnu (§ 92)

VIII.8  Nepřetržitý odpočinek

Zákoník práce zaručuje zaměstnancům potřebný časový prostor pro regeneraci pracovní síly a pro uplatňování individuálních zálib a rozvoj osobnosti stanovením minimální délky

  • nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami (§ 90)

  • nepřetržitého odpočinku v týdnu (§ 92).

 

VIII.8.1  Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami (§ 90)

V zákoníku práce je stanovena minimální délka nepřetržitého odpočinku mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny na 11 hodin, u zaměstnance mladšího 18 let na 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Z uvedené zásady jsou stanoveny výjimky, podle nichž může být nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami zkrácen až na 8 hodin po sobě jdoucích během 24 hodin zaměstnancům starším 18 let za podmínky, že následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku

  • v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas

  • v zemědělství

  • při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména

       - ve veřejném stravování,

       - v kulturních zařízeních,

       - v telekomunikacích a poštovních službách,

       - ve zdravotnických zařízeních

       - v zařízeních sociálních služeb,

  • u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců

  • při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech.

Jestliže například jeden den bude nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami zkrácen na 8 hodin (zaměstnanec bude přítomen v práci celkem 16 hodin), potom ihned následující den musí jeho nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami činit 16 hodin (12 hod. + 4 hod. zkrácené v předcházejícím odpočinku).

Odpočinek mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny, zkrácený až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, může být zaměstnanci staršímu 18 let nahrazen při sezónních pracích v zemědělství tak, že mu bude poskytnut v období následujícícíh 3 týdnů od jeho zkrácení.

 

VIII.8.2  Nepřetržitý odpočinek v týdnu (§ 92)

Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl během každého období 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 35 hodin. U mladistvého zaměstnance nesmí nepřetržitý odpočinek v týdnu činit méně než 48 hodin.

Pokud to umožňuje provoz zaměstnavatele, stanoví se nepřetržitý odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na stejný den a tak, aby do něho spadala neděle.

V případech  uvedených v § 90 odst. 2 a u technologických procesů, které nemohou být přerušeny, lze tento nepřetržitý odpočinek v týdnu zaměstnancům  starších 18 let zkrátit až na 24 hodiny s tím, že zaměstnancům bude poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období 2 týdnů činila délka tohoto odpočinku celkem alespoň 70 hodin (první odpočinek 24 hodin, druhý odpočinek 46 hodin (24 + 35 + 11=70 ).

Jestliže to je dohodnuto, může být v zemědělství poskytnut nepřetržitý odpočinek tak, že bude tento odpočinek za období

  • 3 týdnů činit celkem alespoň 105 hodin,

  • 6 týdnů činit při sezónních pracích celkem alespoň 210 hodin.

Určení výše náhrady škody a způsob její úhrady Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Autor: MPSV / TREXIMA, spol. s r.o.
Poslední aktualizace: 3.8.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.11. 2017 000 02:01.