Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Práce a právo:

Příručka pro personální a platovou agendu

Vyhledávání v příručce

Navigace:
Obsah | Rejstřík klíčových slov

IV. Základní pracovněprávní vztahy

IV. 2 Jmenování (§ 33 odst. 3)
IV. 3 Volba (§ 33 odst. 2)

  IV. 2 Jmenování (§ 33 odst. 3)

Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v případech, stanovených zvláštním právním předpisem. Nestanoví-li to zvláštní právní předpis, zakládá se pracovní poměr jmenováním pouze u vedoucího  

 • organizační složky státu,

 • organizačního útvaru organizační složky státu,

 • organizačního útvaru státního podniku,

 • organizačního útvaru státního fondu,

 • příspěvkové organizace,

 • organizačního útvaru příspěvkové organizace,

 • organizačního útvaru v Policii České republiky,

nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Jmenování provede ten, kdo je k tomu příslušný podle zvláštního právního předpisu. Nevyplývá-li příslušnost ke jmenování ze zvláštního právního předpisu, provede je u vedoucího 

 • organizační složky státu vedoucí nadřízené organizační složky státu,

 • organizačního útvaru organizační složky státu vedoucí této organizační složky státu,

 • organizačního útvaru státního podniku ředitel státního podniku,

 • organizačního útvaru státního fondu, v jehož čele stojí individuální statutární orgán, vedoucí tohoto fondu,

 • příspěvkové organizace zřizovatel,

 • organizačního útvaru příspěvkové organizace vedoucí této příspěvkové organizace,

 • organizačního útvaru v Policii České republiky policejní prezident.

Ustanovení § 33 odst. 3   přesně vymezuje okruh vedoucích funkcí, u nichž vzniká pracovní poměr jmenováním. Toto ustanovení je kogentní povahy, což znamená, že v případech, kdy zákoník práce stanoví, že pracovní poměr vzniká jmenováním, nelze jej založit pracovní smlouvou nebo volbou. Stejně tak nelze založit pracovní poměr jmenováním v jiných případech, než uvádí zákoník práce.

Jmenování je sice jednostranným právním úkonem, i v tomto případě však platí, že pracovněprávní vztah může vzniknout jen se souhlasem fyzické osoby a zaměstnavatele; nemůže proto dojít k založení pracovního poměru jmenováním, jestliže ten, kdo má být jmenován, by s tím nesouhlasil. I obsah pracovního poměru založeného jmenováním musí odpovídat požadavkům kladeným na pracovní poměr obecně. Proto i v tomto případě musí být určen konkrétní den, stanovený pro nástup do funkce, místo výkonu práce a příslušná vedoucí funkce, do které je zaměstnanec jmenován.

 

IV. 3 Volba (§ 33 odst. 2)

Volbou se pracovní poměr zakládá v případech stanovených zvláštními právními předpisy, popřípadě stanovami.

Jestliže zvláštní právní předpis nebo stanovy spolku, odborové organizace nebo organizace zaměstnavatelů podle zvláštního právního předpisu vyžadují, aby se obsazení pracovního místa uskutečnilo na základě volby příslušným orgánem, považuje se zvolení za předpoklad, který předchází sjednání pracovní smlouvy.
 

Určení výše náhrady škody a způsob její úhrady Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Autor: MPSV / TREXIMA, spol. s r.o.
Poslední aktualizace: 3.8.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.11. 2017 000 02:01.