Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Práce a právo:

Příručka pro personální a platovou agendu

Vyhledávání v příručce

Navigace:
Obsah | Rejstřík klíčových slov

JUDIKÁTY


Judikát Nejvyššího soudu (dále jen "Judikát NS"):  

 21 Cdo 1821/2008

Druh práce jako náležitost pracovní smlouvy

 21 Cdo 1633/2009

Pracovněprávní vztahy

21 Cdo 3533/2009

Rodičovská dovolená

21 Cdo 4355/2009

Okamžité zrušení pracovního poměru.
Zkušební doba

21 Cdo 752/2010

Ustálení zdravotního stavu poškozeného

21 Cdo 1842/2010

Forma pracovní smlouvy

21 Cdo 1515/2010

Výpověď z pracovního poměru

21 Cdo 1670/2010

Převod organizační složky zaměstnavatele.
Lustrační osvědčení

21 Cdo1779/2010

Dobré mravy.
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

21 Cdo 3103/2010

Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně

21 Cdo 3185/2010

Mzda (a jiné obdobné příjmy)

21 Cdo 3286/2010

Mzda (a jiné obdobné příjmy).
Skončení pracovního poměru

21 Cdo 4986/2010

Konkurenční doložka

21 Cdo 429/2011

Okamžité zrušení pracovního poměru pro nevyplacení mzdy (platu) nebo její části

21 Cdo 613/2011

Odstupné při rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem

21 Cdo 1520/2011

Výpověď z pracovního poměru

21 Cdo 2596/2011

Neplatnost právního úkonu.
Okamžité zrušení pracovního poměru

21 Cdo 2601/2011

Nevyplacení mzdy nebo platu jako důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru

21 Cdo 3005/2011

Náhrada škody zaměstnancem

21 Cdo 3299/2011

Náhrada za ztrátu na výdělku

21 Cdo 3693/2011

Rozvázání pracovního poměru

21 Cdo 4521/2011

Obec.
Obecní úřad.
Statutární orgán.
Výpověď z pracovního poměru

21 Cdo 492/2012

Odstupné

21 Cdo 832/2012

Osobní příplatek

21 Cdo 915/2012

Obec.
Odstupné

21 Cdo 974/2012

Odborová organizace

21 Cdo 1362/2012

Úprava posudku o pracovní činnosti

21 Cdo 1405/2012

Okamžité zrušení pracovního poměru

21 Cdo 1597/2012

Obecná odpovědnost zaměstnavatele

21 Cdo 1662/2012

Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance

21 Cdo 2070/2012

Odvolání vedoucího úředníka z funkce

21 Cdo 2303/2012

Rozvázání pracovního poměru.
Fikce nadbytečnosti zaměstnance

21 Cdo 2480/2012

Náhrada škody zaměstnavatelem.
Nemoc z povolání

21 Cdo 2636/2012

Zvýšená ochrana členů odborového orgánu

21 Cdo 2669/2012

Výpověď z pracovního poměru.
Způsobilost konat dosavadní práci.
Lékařský posudek

21 Cdo 2911/2012

Skončení pracovního poměru.
Zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů

21 Cdo 3325/2012

Posouzení intenzity porušení pracovních povinností zaměstnancem.
Okamžité zrušení pracovního poměru

21 Cdo 3640/2012

Výpověď z pracovního poměru jako důvod převedení zaměstnance na jinou práci

21 Cdo 3693/2012

Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi.
Doručování do vlastních rukou zaměstnance

    

Judikát Ústavního soudu (dále jen judikát ÚS):

Nález ÚS - III. ÚS 298/12-1

Meze loajality zaměstnance

Nález ÚS - III. ÚS 3616/10-1

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem při zrušení jedné provozovny a ochrana žen-samoživitelek v pracovněprávních vztazích

 

Usnesení ÚS - II. ÚS 199/10-2

Jednání hrubě porušující pracovní kázeň

 

Judikát Nejvyššího správního soudu (dále jen judikát NSS):

NSS: 4 Ads 175/2011-92

Zaměstnanost: podmínky vzniku dohody o provedení práce v závislosti na charakteru odměny

 

Autor: MPSV / TREXIMA, spol. s r.o.
Poslední aktualizace: 3.8.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.12. 2017 000 04:10.