Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Práce a právo:

Příručka pro personální a platovou agendu

Vyhledávání v příručce

Navigace:
Obsah | Rejstřík klíčových slov

CESTOVNÍ NÁHRADY


Poskytování cestovních náhrad zaměstnavatelem upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce („dále jen zákoník práce), a to především ve své sedmé části – Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce.

Tato část je rozdělena do 4 hlav, z nichž hlavy I, IV a V upravují oblast cestovních náhrad pro všechny zaměstnavatele. Hlava II upravuje poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce (tzv. podnikatelská sféra). Pro zaměstnavatele, kteří jsou uvedeni v § 109 odst. 3, je určena právní úprava obsažena v Hlavě III.

Výši poskytovaných sazeb základních náhrad, stravného a průměrných cen pohonných hmot pro používání silničních motorových vozidel na základě ustanovení § 189 odst. 1 a odst. 4 zákoníku práce mění vyhláškou v pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

OBECNÁ USTANOVENÍ O NÁHRADÁCH POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCI V SOUVISLOSTI S VÝKONEM PRÁCE

 • Náhrada výdajů (§ 151)

 • Cestovní výdaje (§ 152)

 • Zahraniční pracovní cesta (§ 154)

 • Cestovní náhrady při výkonu práce na základě dohod (§ 155)

 

CESTOVNÍ NÁHRADY POSKYTOVANÉ ZAMĚSTNAVATELEM NEUVEDENÝM V § 109 ODST. 3 (PODNIKATELSKÁ SFÉRA)

Cestovní náhrady při tuzemské pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště
 • Náhrada jízdních výdajů za použití určeného hromadného dopravního prostředku (§ 157)

 • Náhrada jízdních výdajů za použití silničního motorového vozidla (§ 157 – § 158)

  • sazba zákl. náhrady za používání silničních motorových vozidel § 1 Vyhlášky č. 385/2015 Sb.

  • průměrná cena pohonných hmot stanovená pro rok 2016 § 4 Vyhlášky č. 385/2015 Sb.

 • Náhrada jízdních výdajů za použití místní hromadné dopravy (§ 159)

 • Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny (§ 161)

 • Náhrada výdajů za ubytování (§ 162)

 • Stravné (§ 163)

 • výše stravného stanovená pro rok 2016 § 2 Vyhlášky č. 385/2015 Sb.

 • Náhrada nutných vedlejších výdajů (§ 164)

 

Cestovní náhrady při přeložení a dočasném přidělení
 • Přeložení § 43

 • Dočasné přidělení § 43a

 • Poskytování náhrad při přeložení a dočasném přidělení § 165

 

Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě (§ 166)
 • Náhrada jízdních výdajů (§ 167)

 • Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny (§ 168)

 • Náhrada výdajů za ubytování (§ 169)

 • Zahraniční stravné (§ 170)

 •  Náhrady při výkonu práce v zahraničí (§ 172)

 • Kapesné (§ 180)

 • Náhrady při výkonu práce v zahraničí (§ 181)

 

 

POSKYTNUTÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCI ZAMĚSTNAVATELE, KTERÝ JE UVEDEN V § 109 odst. 3 (NEPODNIKATELSKÁ SFÉRA)

Cestovní náhrady při tuzemské pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště
 • Náhrada jízdních výdajů (§ 175)

 • Náhrada jízdních výdajů za použití určeného hromadného dopravního prostředku

 • Náhrada jízdních výdajů za použití silničního motorového vozidla

  • sazba zákl. náhrady za používání silničních motorových vozidel § 1 Vyhlášky č. 385/2015 Sb.

  • průměrná cena pohonných hmot stanovená pro rok 2016 § 4 Vyhlášky č. 385/2015 Sb.

 • Náhrada jízdních výdajů za použití místní hromadné dopravy

 • Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny (§ 161)

 • Náhrada výdajů za ubytování (§ 162)

 • Stravné (§ 176)

 • výše stravného stanovená pro rok 2016 § 3 Vyhlášky č. 385/2015 Sb.

 • Náhrada nutných vedlejších výdajů (§ 164)

 • Náhrady při přijetí a přeložení (§ 177)

 

Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě (§ 166)
 • Náhrada jízdních výdajů (§ 167)

 • Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny (§ 168)

 • Náhrada výdajů za ubytování (§ 169)

 • Zahraniční stravné (§ 170)

 • Náhrada nutných vedlejších výdajů (§ 171)

 • Kapesné (§ 180)

 • Náhrady při výkonu práce v zahraničí (§ 181)

 

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

 • Paušalizace cestovních náhrad (§ 182)

 • Záloha na cestovní náhrady a její vyúčtování (§ 183 – § 186)

 • Cestovní náhrady poskytované podle mezinárodní smlouvy nebo na základě dohod o vzájemné výměně zaměstnanců se zahraničním zaměstnavatelem (§ 188)

 • Zmocňovací ustanovení (§ 189)

 

Určení výše náhrady škody a způsob její úhrady Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Autor: MPSV / TREXIMA, spol. s r.o.
Poslední aktualizace: 3.8.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.11. 2017 000 03:09.